instelling lettergrootte:aaa home contact links sitemap
Andere organisaties
Vluchtelingenwerk Ter Apel
 

VluchtelingenWerk TNV (Tijdelijke NoodVoorziening) en AC (Aanmeld Centrum)Ter Apel


VluchtelingenWerk Nederland is een onafhankelijke, landelijke, breed samengestelde professionele vrijwilligersorganisatie, die zich op basis van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens bescherming biedt aan vluchtelingen door persoonlijke steun en belangenbehartiging bij hun toelating, opvang en maatschappelijke integratie.

VluchtelingenWerk TNV Ter Apel is actief in de tijdelijke noodvoorziening in Ter Apel.
Iedereen die asiel in Nederland wil aanvragen dient zich direct na aankomst persoonlijk te melden. Hiervoor wordt men verwezen naar het landelijke AC(AanmeldCentrum) Ter Apel (of naar het AC Schiphol, voor reizigers per vliegtuig). Als men zich daar gemeld heeft duurt het enkele weken voordat de asielprocedure daadwerkelijk start. In die tijd worden asielzoekers opgevangen in de tijdelijke noodvoorziening. VluchtelingenWerk maakt van deze periode gebruik om asielzoekers voor te lichten en grondig voor te bereiden op de asielprocedure. Ook tijdens de asielprocedure begeleidt VluchtelingenWerk de asielzoekers in het aanmeldcentrum. Men is aanwezig bij gesprekken en houdt kritisch toezicht op het verloop van de gesprekken.

Naast de tijdelijke noodvoorziening is in Ter Apel ook een VertrekCentrum (VC) gevestigd. Hier verblijven asielzoekers die al voor 1 april 2001 asiel hebben aangevraagd en pas na al die jaren definitief zijn afgewezen. VluchtelingenWerk staat zeer kritisch tegenover dit beleid en heeft er voor gepleit om mensen die al zolang in Nederland zijn en afkomstig uit een land met een recente geschiedenis van oorlog of geweld alsnog een verblijfsvergunning te geven. Juist vanwege deze kritische houding is VluchtelingenWerk actief in het VC om vluchtelingen die desondanks toch terug moeten keren zo goed mogelijk te begeiden en toe te zien op een correcte behandeling van de betrokkenen.

Voor een vrijblijvend informatiepakket of nadere informatie:
VluchtelingenWerk Nederland
TNV Ter Apel
Ter Apelervenen 4
9561 MC Ter Apel
Lies Jellesma
0599-481334
email: tnvterapel@vluchtelingenwerk.nl
www.vluchtelingenwerk.nl

Om terug te keren naar de site vrijwilligerswerk Borger-Odoorn, klik op ANDERE ORGANISATIES 

                    


 
Vrijwilligerswerk
Drenthe
powered by dezta